Dilemma-workshop

30 mei , 2019

 

Als bestuurder en toezichthouder krijg je vroeg of laat te maken met bestuurlijke dilemma’s. De toepassing van de Governance Code Cultuur nodigt uit om dilemma’s bespreekbaar te maken. Maar hoe doe je dat?

 

In de Dilemmaworkshop staan we stil bij veelvoorkomende dilemma’s. Daarbij reiken we je ook gereedschap aan om op een open manier het gesprek met elkaar aan te gaan. En als jij dat wilt, kun je jouw eigen dilemma inbrengen ter bespreking.

Deelname vindt, zoals voor al onze trainingen en workshops geldt, plaats op basis van vertrouwen. We maken de groep niet te groot. Daarom is het belangrijk je snel aan te melden! 

De volgende dilemma’s komen in ieder geval aan de orde

Dilemma 1:

Van de bestuurder en toezichthouder wordt steeds meer gevraagd zijn of haar netwerk in te zetten om de doelstellingen van de maatschappelijke organisatie te bereiken. Maar wanneer gaat het inzetten van je netwerk over in belangenverstrengeling? Wat is toegestaan? En wat is niet geoorloofd? 

Dilemma 2:

De Governance Code Cultuur schrijft voor dat het bestuurder of de Raad van toezicht in gesprek gaat met de medezeggenschap van de organisatie. Heel interessant, maar hoe waak je ervoor als toezichthouder dat je op de stoel van de bestuurder gaat zitten? 

Doelgroep

Bestuursleden en leden van een Raad van Toezicht van maatschappelijke organisaties. 

Doelstelling

Het bespreekbaar kunnen maken van dilemma’s waar je als bestuurder en toezichthouder mee te maken krijgt. 

Investering

De investering voor jou als bestuurder en toezichthouder bedraagt € 75 excl. BTW en een avond deelname aan de workshop op een locatie nabij Utrecht CS. De exacte locatie wordt ca. een week voor de workshop bekend gemaakt.

Interesse?

Meld je nu aan voor de Dilemma-workshop van donderdag 28 november van 19:00 tot 21:30 uur, locatie nabij Utrecht CS: via het e-mail adres: info@cirkeltoezicht.nl.