Leergang Beter Besturen

07 dec , 2018

Veel culturele instellingen worden door vrijwilligers bestuurd. 
Besturen kampen met een terugloop van actieve bestuursleden en als reactie daarop een te lange zittingsduur van een paar personen met een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel waardoor de continuïteit van de organisatie in het geding komt.

Risico’s

De besturen en raden van toezicht verrichten hun werkzaamheden meestal onbezoldigd en zijn vooral bezig met ‘het goede doen’, waardoor het zorgen voor een goede organisatiestructuur onder druk komt te staan. Het primaire proces krijgt meer aandacht dan de implementatie van de geldende governance code.

Als er zich incidenten voordoen dan:

  • kan er imagoverlies ontstaan;
  • kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld;
  • kunnen bestuurders privé reputatieverlies lijden;
  • kunnen maatschappelijk relevante doelen niet zijn/worden behaald;
  • kan samenwerking tussen maatschappelijke organisaties tot stilstand komen;
  • kunnen er nog tal van andere neveneffecten optreden;
  • is de continuïteit van de culturele organisatie in gevaar.

Doelgroep

Bestuursleden en leden van een Raad van Toezicht van culturele organisaties. 

Doelstelling

Het vergroten van kennis over goed bestuur bij kleine culturele organisaties in de provincie Gelderland.

Aanbod

De doorgaande leerlijn Beter besturen bestaat uit de Training Verdieping Governance Code Cultuur, de Workshop Implementatie Governance Code Cultuur en de Training Zelfevaluatie.

De doorgaande leerlijn bestaat in totaal uit 5 dagdelen. Het is ook mogelijk om aan een losse module deel te nemen. Idealiter nemen 2 deelnemers per organisatie aan de leerlijn deel. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het e-mail adres: info@cirkeltoezicht.nl of telefonisch met Tessa: 06-11071098 of Astrid 06-24251869.