Penningmeester Stichting KunstWerkt

Astrid van der Starre 12 mrt , 2021

Het bestuur van stichting KunstWerkt is op zoek naar een penningmeester

Stichting KunstWerkt is een actief kunstenaarscollectief voor Schiedam en omgeving. De stichting is een actieve speler in het regionaal kunst- en cultuurnetwerk en is gericht op samenwerking. Vanwege ziekte van de penningmeester zoekt het bestuur een opvolg(st)er. 

Stichting KunstWerkt bestaat in 2021 op de kop af 30 jaar en verenigt een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. In wisselende samenstelling organiseren deze kunstenaars thematisch exposities die goed bezocht worden. De expositieruimte is gevestigd aan de Boterstraat in het centrum van Schiedam maar er worden voorbereidingen getroffen voor een verhuizing naar een nieuwe locatie begin 2022. Het bestuur heeft de ambitie om daar een kunstencentrum te ontwikkelen, samen met andere partijen. 

Een belangrijke taak van het bestuur is om, samen met de deelnemende kunstenaars, de lijnen naar de toekomst uit te zetten én te zorgen voor een gezonde financiële basis van de stichting. Het reilen en zeilen van de stichting is geregeld in de statuten en in het huishoudelijk reglement. 

Verantwoordelijkheden

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de stichting. Zijn of haar taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers en het maken van financiële verslagen en overzichten. Vanwege de ontstane situatie heeft de stichting de financiële administratie momenteel uitbesteed aan een extern administratiekantoor. 

Heb je affiniteit met kunst en cultuur, beschik je over een goed financieel inzicht en kennis van financiële softwareprogramma’s, dan komen we graag met je in contact. Daarbij zijn contactuele eigenschappen, organisatievermogen en kennis van het werkveld van subsidies en fondsen een pré. 

Een plek in het bestuur van stichting KunstWerkt biedt nieuwe contacten en is een uitgelezen kans om de boeiende kunst- en cultuurwereld van Schiedam beter te leren kennen en een steentje bij te dragen aan het verlevendigen van deze kleurrijke stad. 

Spreekt dit jou aan en wil je deel uitmaken van een actieve kunststichting met enthousiaste bestuursleden? Reageer dan op deze oproep en vraag de uitgebreide profielschets aan. 

Voor informatie: 

Arjen Baas (voorzitter) tel: 0613 737951
voorzitter@stichtingkunstwerkt.nl

Petra van der Ham (secretaris/wnd. penningmeester) tel: 0644 686570
secretariaat@stichtingkunstwerkt.nl 

12 januari 2021