Inge Vermeulen

Inge VermeulenInterview Inge Vermeulen

In onze zoektocht naar rolmodellen voor een grotere diversiteit bij Raden van Toezicht en binnen besturen zijn wij op zoek gegaan in ons eigen netwerk. Een van de vrouwen die door ons als rolmodel wordt gezien, is Inge Vermeulen. Inge is 46 jaar en woont in Rotterdam. Inge is bedrijfseconoom en is sinds januari 2016 algemeen directeur van Stichting Patijnenburg. Stichting Patijnenburg zorgt voor werkgelegenheid voor inwoners van gemeente Westland met een arbeidsbeperking en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Woonpartners Midden-Holland en maakt onderdeel uit van de Auditcommissie. Ook is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting MEE Rotterdam Rijnmond.

De quote van Inge:

Continue reading “Inge Vermeulen”

Op weg naar sterk toezicht

Het gesprek
In gesprek

Hoe krijgt de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht (RvT) die hij of zij verdient? De RvT fungeert als sparring partner van de directeur, voor de stip op de horizon, bij beleidsvorming en in lastige situaties.

Welke spelers sturen bij, op de weg naar sterk toezicht?

De Raad van Toezicht zelf

Jaarlijks heeft de RvT het eigen reflectiemoment, de zogenaamde zelfevaluatie. Het moment Continue reading “Op weg naar sterk toezicht”

Trainingen

Stichting Cirkeltoezicht biedt diverse trainingen en workshops aan op het gebied van besturen en toezicht houden.

Wij bieden trainingen op maat voor het bestuur, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
Ook individuele trainingen en coaching kunnen wij verzorgen.

Wat zijn onze diensten?

Workshops

Bijvoorbeeld een workshop ’Krachtenveldanalyse’; speciaal voor vrouwen die willen weten of zij in staat zijn om een bestuursfunctie te bekleden.
Of een workshop ‘Behoorlijk Bestuur’ waar bijvoorbeeld wordt stil gestaan bij de vraag welke risico’s je als bestuurder/lid RvT loopt. Tijdens de workshop geven we je handvatten om die risico’s te beperken.

Trainingen

Onze trainingen worden op maat gemaakt. Daarbij kunnen onderwerpen aan bod komen als:
– De jaarkalender; hoe ziet die er uit? Wat moet er jaarlijks terugkeren op de kalender?
– Financiën; wat moet ik kennen en kunnen?
– Vergaderen; hoe doe je dat goed en effectief?
– Hoe implementeren we de Governance Code Cultuur?
– Wat moet er in ons directiereglement?
– Hoe gaan wij als bestuur het beste om met onze medewerkers en vrijwilligers?

Begeleiding zelfevaluatie

Een zelfevaluatie is er op gericht om duidelijk te krijgen of er voldoende kennis en kunde is binnen het bestuur/RvT, of de competenties van de diverse leden complementair aan elkaar zijn en of gedrag effectief is. Wij hebben diverse gereedschappen om bestuur of RvT te helpen bij de zelfevaluatie.

Coaching on the job

Voor nieuwe en onervaren bestuurders/leden RvT bieden wij coachingstrajecten.

Voor al onze diensten geldt dat zij worden verzorgd op een laagdrempelige wijze. Centraal in onze dienstverlening staan integriteit, vertrouwen, veiligheid en creativiteit.

Naast ons eigen aanbod, verzorgen onze partners ook met enige regelmaat trainingen en workshops.

Financiële verdieping voor bestuurders door Peter van Dongen (zie Partners)

Hierbij komt o.a. aan de orde hoe je bijv. een balans leest.

Presenteren: individuele begeleiding door Marjolein Diks (zie Partners)

Hoe presenteer je jouw boodschap persoonlijk en overtuigend (storytelling)?

Wie zijn wij?

Wie zijn de gezichten achter Cirkeltoezicht?

Tessa Augustijn

  • Eigenaar van Augustijn Consultancy
  • Trainer, adviseur in het HRM veld
  • Eigenaar van Gedragscode Expert
  • Gespecialiseerd in gedragscodes

Wil je meer over me weten? Kijk dan op mijn LinkedIn-profiel.

Astrid van der Starre

  • Gespecialiseerd in Business Control en Besturen
  • Auditor bij Museumregister Nederland
  • Auditor bij Keurmerkinstituut
  • Eigenaar van SCKarp, de Financiële vrouw van de Culturele Sector.

Wil je meer over me weten? Kijk dan op mijn LinkedIn-profiel.