Inge Vermeulen

Inge VermeulenInterview Inge Vermeulen

In onze zoektocht naar rolmodellen voor een grotere diversiteit bij Raden van Toezicht en binnen besturen zijn wij op zoek gegaan in ons eigen netwerk. Een van de vrouwen die door ons als rolmodel wordt gezien, is Inge Vermeulen. Inge is 46 jaar en woont in Rotterdam. Inge is bedrijfseconoom en is sinds januari 2016 algemeen directeur van Stichting Patijnenburg. Stichting Patijnenburg zorgt voor werkgelegenheid voor inwoners van gemeente Westland met een arbeidsbeperking en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Woonpartners Midden-Holland en maakt onderdeel uit van de Auditcommissie. Ook is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting MEE Rotterdam Rijnmond.

De quote van Inge:

Continue reading “Inge Vermeulen”

Op weg naar sterk toezicht

Het gesprek
In gesprek

Hoe krijgt de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht (RvT) die hij of zij verdient? De RvT fungeert als sparring partner van de directeur, voor de stip op de horizon, bij beleidsvorming en in lastige situaties.

Welke spelers sturen bij, op de weg naar sterk toezicht?

De Raad van Toezicht zelf

Jaarlijks heeft de RvT het eigen reflectiemoment, de zogenaamde zelfevaluatie. Het moment Continue reading “Op weg naar sterk toezicht”

Ons aanbod

Stichting Cirkeltoezicht biedt diverse trainingen en workshops aan op het gebied van besturen en toezicht houden.
Wij bieden trainingen op maat voor het bestuur, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Ook
individuele trainingen en coaching kunnen wij verzorgen.

Ons aanbod op het gebied van goed besturen:

 1. De Workshop: Kennismaken met governance

  Wat is governance? Welke risico’s loop ik persoonlijk als bestuurder/lid RvT? Wat is jouw toegevoegde waarde?

 2. Hoe ga ik als directeur-bestuurder om met mijn Raad van Toezicht?

  Wat deel ik met mijn Raad van Toezicht en op welk moment?

 3. Implementatie van de Governance Code Cultuur: bestuurdersmodel

  Aan de hand van de Governance Code Cultuur worden voor het bestuurdersmodel handreikingen gegeven om de Code in te voeren.

 4. Implementatie van de Governance Code Cultuur: model Raad van Toezicht met directeur-bestuurder

  Aan de hand van de Governance Code Cultuur worden voor het Raad van Toezicht-model handreikingen gegeven om de Code in te voeren.

 5. Governance in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Welke dilemma’s spelen er wanneer er wordt over gegaan naar maatschappelijk verantwoord ondernemen; de zogenaamde subsidieparadox. (Als organisatie genereer je zelf meer inkomsten, wat doet dat met de subsidie?)

 6. De Workshop Krachtenveldanalyse, voor potentiële (vrouwelijke) bestuurders en toezichthouders

  Tijdens deze Workshop ontdek jij je talenten en wordt duidelijk waarom jij de nieuwe bestuurder bent.

 7. Financiële verdieping voor bestuurders door Peter van Dongen (zie Partners)

  Hierbij komt o.a. aan de orde hoe je bijv. een balans leest.

 8. Presenteren: individuele begeleiding door Marjolein Diks (zie Partners)

  Hoe presenteer je jouw boodschap persoonlijk en overtuigend (storytelling)?

Wie zijn wij?

Wie zijn de gezichten achter Cirkeltoezicht?

Tessa Augustijn

 • Specialist in Integriteitsvraagstukken
 • Trainer, adviseur in het HRM veld
 • Eigenaar van Augustijn Consultancy

Onbezoldigd:

 • Lid van de Raad van Toezicht van het Kruispunt
 • Gespreksleider WomenInc

https://nl.linkedin.com/in/tessaaugustijn/nl

Astrid van der Starre

 • Specialist in Business Control en Besturen
 • Auditor bij Museumregister Nederland
 • Eigenaar van SCKarp, de Financiële vrouw van de Culturele Sector.

Onbezoldigd:

 • Bestuurlijk penningmeester van Stichting World Port Sail.

https://nl.linkedin.com/in/sckarpastrid