Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!

Het jaarbericht van het bestuur

Binnenkort is het tijd om het jaarverslag 2018 op te stellen. In formele zin geeft het jaarverslag een getrouw beeld van de organisatie op de balansdatum en beschrijft het de ontwikkelingen in het verslagjaar. En natuurlijk worden de inhoudelijke en financiële resultaten er in gepresenteerd. Continue reading “Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!”

Vacatures voor bestuurders

Wil jij werkelijk bestuurservaring op doen? Of heb je al een functie in een Raad van Toezicht vervuld en ben je op zoek naar een nieuwe functie? Hou dan onze pagina ‘Vacatures voor bestuurders’ in de gaten.

Met enige regelmaat publiceren wij vacatures van organisaties in de culturele sector en andere organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

 


 

Stichting Mooi Werk uit Schiedam is wegens het ​​aflopen ​van ​de ​zittingstermijn ​van ​een ​​bestuurslid op zoek naar​ ​een ​lid ​van ​het ​bestuur​.

Mooi Werk is een project- en adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie, gevestigd in Schiedam. Mooi Werk ontwikkelt en organiseert regionaal kunstprojecten op maat, waarbij kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven wordt gecombineerd. Dit alles in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs.

Mooi Werk zoekt een bestuurslid

 

Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren

Nieuw lid RvT
Ben jij het nieuwe bestuurslid?

Een onlosmakelijk onderdeel van behoorlijk besturen is het hebben van een rooster van aftreden. Veel raden van toezicht en raden van bestuur beschikken hierover. Maar, hoe implementeer je het rooster van aftreden succesvol?

1. Statuten en reglement

Continue reading “Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren”