Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!

Het jaarbericht van het bestuur

Binnenkort is het tijd om het jaarverslag 2018 op te stellen. In formele zin geeft het jaarverslag een getrouw beeld van de organisatie op de balansdatum en beschrijft het de ontwikkelingen in het verslagjaar. En natuurlijk worden de inhoudelijke en financiële resultaten er in gepresenteerd. Continue reading “Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!”

Vacatures voor bestuurders

03 okt , 2016 0 Comments Besturen, Vacature bestuur, bestuurslid, vacatures

Wil jij werkelijk bestuurservaring op doen? Of heb je al een functie in een Raad van Toezicht vervuld en ben je op zoek naar een nieuwe functie? Hou dan onze pagina ‘Vacatures voor bestuurders’ in de gaten.

Met enige regelmaat publiceren wij vacatures van organisaties in de culturele sector en andere organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

 


 

Stichting Stadsmuseum Harderwijk heeft de verantwoordelijkheid voor het Stadsmuseum aan de Donkerstraat 4 en het Marius van Dokkum Museum in het Hortusgebouw (voormalige Snijkamer) aan de Academiestraat 7, beide te Harderwijk. Het bestuur komt graag in contact met één of meer bestuursleden.

De musea

Het Stadsmuseum Harderwijk is na een grondige verbouwing in mei 2014 heropend. Het heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een levendige museale ontmoetingsplaats voor historie, kunst en cultuur. Onder andere door het tonen van de geschiedenis van Harderwijk, tentoonstellingen van werk van landelijk bekende kunstenaars en onderwerpen uit de Harderwijker geschiedenis. En door het werk van lokale en regionale kunstenaars te exposeren. Het museum heeft een museumshop en een cultuurcafé met terras.

Het Marius van Dokkum Museum opende eind mei 2018 zijn deuren en toont het werk van deze landelijk bekende kunstenaar.

Versterking gezocht

Wij zoeken een of meer nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken, mede in verband met het vertrek van een van onze bestuursleden in de loop van dit jaar. Het bestuur is voorwaardenscheppend en beleidsvormend. Het laat zich bijstaan door een betaalde directeur en klein professioneel team dat leiding geeft aan en samenwerkt met een groep van circa zestig vrijwilligers. Het bestuur werkt volgens de Governance Code Cultuur. De functie is onbezoldigd.

Algemeen profiel

  • Affiniteit met de missie van de stichting.
  • Goede communicatieve vaardigheden.
  • Voldoende tijd voor de maandelijkse vergaderingen en overige activiteiten.
  • Tot aanbeveling strekt: kennis van de ontwikkelingen binnen de cultuur- en erfgoedsector, bestuurlijke ervaring, een interessant netwerk.

Kennis en ervaring op een van de volgende gebieden is zeer welkom in ons bestuur: financiën/administratie/boekhouding, historie, collectiebeheer/tentoonstellingen, kunst en cultuur, educatie en sponsoring/netwerken.

Procedure

Uw reactie met CV ontvangen wij graag vóór 1 mei 2019. U kunt die zenden aan de voorzitter van het bestuur, Clemens van Zeijl, middels cjmvanzeijl@gmail.com.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij de voorzitter. Hij is te bereiken onder 06 47944514 of via eerder genoemd e-mailadres.

 

 

 

Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren

Nieuw lid RvT
Ben jij het nieuwe bestuurslid?

Een onlosmakelijk onderdeel van behoorlijk besturen is het hebben van een rooster van aftreden. Veel raden van toezicht en raden van bestuur beschikken hierover. Maar, hoe implementeer je het rooster van aftreden succesvol?

1. Statuten en reglement

Continue reading “Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren”