Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!

Het jaarbericht van het bestuur

Binnenkort is het tijd om het jaarverslag 2019 op te stellen. In formele zin geeft het jaarverslag een getrouw beeld van de organisatie op de balansdatum en beschrijft het de ontwikkelingen in het verslagjaar. En natuurlijk worden de inhoudelijke en financiële resultaten er in gepresenteerd. Continue reading “Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!”

Vacatures voor bestuurders


Wil jij werkelijk bestuurservaring op doen?
Of heb je al een functie in een Raad van Toezicht vervuld en ben je op zoek naar een nieuwe functie?
Hou dan onze pagina ‘Vacatures voor bestuurders’ in de gaten.

Met enige regelmaat publiceren wij vacatures van organisaties in de culturele sector en andere organisaties met een maatschappelijke doelstelling.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een bestuurlijke functie en wat je hiervoor nodig hebt?

Neem contact met ons op: via mail: info@cirkeltoezicht.nl, waarna wij een telefonische afspraak met je inplannen.

Vacatures aanmelden:

Wil je een bestuurlijke vacature delen via onze website en het Bestuursbericht van Cirkeltoezicht?
Stuur ons in dat geval de vacaturetekst, het logo van jouw organisatie en een afbeelding die de doelgroep aanspreekt, via mail: info@cirkeltoezicht.nl.
De investering bedraagt € 24,95 excl. BTW, en betaal je via deze button: 

 

 

 

 

Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren

Nieuw lid RvT
Ben jij het nieuwe bestuurslid?

Een onlosmakelijk onderdeel van behoorlijk besturen is het hebben van een rooster van aftreden. Veel raden van toezicht en raden van bestuur beschikken hierover. Maar, hoe implementeer je het rooster van aftreden succesvol?

1. Statuten en reglement

Continue reading “Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren”