Inge Vermeulen

Inge VermeulenInterview Inge Vermeulen

In onze zoektocht naar rolmodellen voor een grotere diversiteit bij Raden van Toezicht en binnen besturen zijn wij op zoek gegaan in ons eigen netwerk. Een van de vrouwen die door ons als rolmodel wordt gezien, is Inge Vermeulen. Inge is 46 jaar en woont in Rotterdam. Inge is bedrijfseconoom en is sinds januari 2016 algemeen directeur van Stichting Patijnenburg. Stichting Patijnenburg zorgt voor werkgelegenheid voor inwoners van gemeente Westland met een arbeidsbeperking en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Woonpartners Midden-Holland en maakt onderdeel uit van de Auditcommissie. Ook is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting MEE Rotterdam Rijnmond.

De quote van Inge:

Continue reading “Inge Vermeulen”