Kansen en mogelijkheden de nieuwe Governance Code Cultuur 2019

 

Tijdens de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel” van maandag 5 november jl. is de Governance Code Cultuur 2019 aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Code geldt per 2019.

Waarom een herziene Code?

Door de Code te hanteren laten bestuurders en toezichthouders van culturele organisaties zien dat zij goed besturen en toezichthouden. Het toezicht van woningcorporaties, ziekenhuizen en universiteiten is in de wet geregeld. Dat geldt voor organisaties in de culturele sector niet. Om deze reden is de Governance Code Cultuur ontwikkeld. De Code biedt houvast door middel van een richtlijn.

De herziene Code hanteert acht principes, de Code die tot en met 2018 geldt negen. De nieuwe code geeft daarmee een duidelijk signaal af. Laten we niet nóg meer vast leggen.  Want daarin schuilt het gevaar dat het ‘toepassen’ van de code een kwestie wordt van lijstjes afvinken. De herziene Code laat zien dat het belangrijk is het gesprek met elkaar aan te gaan.

Voor de Code die van toepassing is tot en met 2018 geldt het principe: ‘Pas toe of leg uit’. Maar wanneer pas je toe en wanneer leg je uit?

De herziene Code is ‘Principles based’. Het bevat acht algemeen geldende principes waarbij geldt: pas toe én leg uit! Deze principes gelden voor alle culturele organisaties, groot en klein, met bestuur of raad van toezicht met een directeur-bestuurder.

Voor ieder principe worden aanbevelingen gegeven. Voor die aanbevelingen geldt pas toe óf leg uit. Op deze manier wordt rekening gehouden met de aard en omvang van de organisatie.

Belangenverstrengeling

Een punt dat extra aandacht krijgt in de herziene Code is Belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling was in het verleden iets waar bestuurders zich verre van moesten houden. In de huidige tijd kan enige vorm van belangenverstrengeling juist van toegevoegde waarde zijn. Juist nu culturele organisaties meer ondernemend opereren. Meer samenwerken met partners en activiteiten soms worden gefinancierd met fondsen, doelsubsidies en door sponsoren. De netwerkfunctie  van bestuurders en leden van een Raad van Toezicht is belangrijk.
De bestuurder zet de verschillende belangen positief in. En gebruikt zijn of haar netwerk om doelen te bereiken. Naast het positieve belang spreekt de code over Ongewenste Belangenverstrengeling en Tegenstrijdig Belang. Bij ongewenste belangenverstrengeling kan de onafhankelijkheid van de bestuurder in het geding komen. Bij tegenstrijdig belang zijn de belangen niet te verenigen.

Wil je meer weten over de implementatie van de herziene Governance Code Cultuur 2019?

Neem contact met ons op per mail: info@cirkeltoezicht.nlof telefonisch: Tessa: 06-11071098 of Astrid: 06-24251869

Voetnoot: Cultuur+Ondernemen is de houder van de Code.

Zelfevaluatie: Regie op informatie

Zelfevaluatie: Agenda en stukken

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

In deze serie vertellen wij over de zelfevaluatie van Raden van Toezicht en besturen – het reflectiemoment –  die plaats hebben gevonden onder begeleiding van Cirkeltoezicht. Uiteraard is iedere casus geanonimiseerd en zijn de namen fictief. Vandaag

 

Deel 1: Vergaderen: de agenda en stukken

Marjolein legt de kaart ‘Voorzitter: agenda en stukken’ op tafel en leest de tekst van de kaart voor. Continue reading “Zelfevaluatie: Regie op informatie”

Maak goede sier met de jaarkalender van het bestuur in 7 stappen

De jaarplanning van het bestuur
De jaarplanning

De jaarkalender van het bestuur in 7 stappen

Het nieuw aantreden als bestuurslid is spannend! Je springt op een rijdende trein.
Je vraagt je af welke indruk jij, als onervaren bestuurslid, maakt. Een dik pakket met vergaderstukken is je inmiddels al toegestuurd.
Waar begin je? Hoe pak je dit aan? Wij helpen je graag en bieden structuur: Continue reading “Maak goede sier met de jaarkalender van het bestuur in 7 stappen”

Ons aanbod

Stichting Cirkeltoezicht biedt diverse trainingen en workshops aan op het gebied van besturen en toezicht houden.
Wij bieden trainingen op maat voor het bestuur, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Ook
individuele trainingen en coaching kunnen wij verzorgen.

Ons aanbod op het gebied van goed besturen:

 1. De Workshop: Kennismaken met governance

  Wat is governance? Welke risico’s loop ik persoonlijk als bestuurder/lid RvT? Wat is jouw toegevoegde waarde?

 2. Hoe ga ik als directeur-bestuurder om met mijn Raad van Toezicht?

  Wat deel ik met mijn Raad van Toezicht en op welk moment?

 3. Implementatie van de Governance Code Cultuur: bestuurdersmodel

  Aan de hand van de Governance Code Cultuur worden voor het bestuurdersmodel handreikingen gegeven om de Code in te voeren.

 4. Implementatie van de Governance Code Cultuur: model Raad van Toezicht met directeur-bestuurder

  Aan de hand van de Governance Code Cultuur worden voor het Raad van Toezicht-model handreikingen gegeven om de Code in te voeren.

 5. Governance in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Welke dilemma’s spelen er wanneer er wordt over gegaan naar maatschappelijk verantwoord ondernemen; de zogenaamde subsidieparadox. (Als organisatie genereer je zelf meer inkomsten, wat doet dat met de subsidie?)

 6. De Workshop Krachtenveldanalyse, voor potentiële (vrouwelijke) bestuurders en toezichthouders

  Tijdens deze Workshop ontdek jij je talenten en wordt duidelijk waarom jij de nieuwe bestuurder bent.

 7. Financiële verdieping voor bestuurders door Peter van Dongen (zie Partners)

  Hierbij komt o.a. aan de orde hoe je bijv. een balans leest.

 8. Presenteren: individuele begeleiding door Marjolein Diks (zie Partners)

  Hoe presenteer je jouw boodschap persoonlijk en overtuigend (storytelling)?