Wie bepaalt de spelregels?

Spelregels

Wie bepaalt de spelregels?

De trend van decentralisaties zet zich in versneld tempo voort. Steeds meer publiek-private organisaties ontstaan. Zij kenmerken zich door een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van overheden en zij worden voor het grootste gedeelte gefinancierd met overheidsmiddelen. Leden voor de raad van toezicht worden geselecteerd, op basis van ervaring en directeur-bestuurders worden geworven. Vergaderingen vinden keurig meerdere keren per jaar, gemiddeld viermaal, plaats: het overleg van de directeur-bestuurder met de raad van toezicht. Een aantal zaken zijn helder, de begroting wordt vastgesteld door de raad van toezicht en de jaarrekening passeert. Continue reading “Wie bepaalt de spelregels?”

Home

Als Raad van Toezicht of bestuur van een culturele organisatie komt er nogal wat op u af:

  • Welke risico’s zijn er voor de organisatie? En welke voor de bestuurder persoonlijk? Hoe maak je die binnen de organisatie bespreekbaar?
  • Het toepassen van de nieuwe Governance Code Cultuur; hoe doe je dat?
  • Het aansturen van de directeur-bestuurder of coördinator; wat kun je wel en niet doen en waar liggen grenzen waar niet overheen gegaan moet worden?
  • Hoe kun je besturen en ondernemend zijn zo invullen dat het uw organisatie ten goede komt?
  • Hoe ga je om met belangenverstrengeling?
  • Wat als de onderlinge verhoudingen niet (meer) zo goed zijn?
  • Hoe stel je een goed rooster van aftreden op?
  • Welke vergoeding of bezoldiging is passend?
  • Hoe verbeter je de professionaliteit binnen het bestuur/RvT? Ook gezien de toenemende wet- en regelgeving.

Stichting Cirkeltoezicht zet zich in voor beter bestuur en toezicht in de culturele sector!
Wij helpen raden van toezicht en besturen van culturele instellingen bij alle vraagstukken die te maken hebben met besturen.
Dat doen we door het verzorgen van trainingen, workshops en het begeleiden van besturen.