Maak kans op een Zelfevaluatiespel

Tessa Augustijn 15 sep , 2019 0 Comments Geen categorie besturen, MVO, toezicht, voorzitter, Zelfevaluatie

Doe nu mee!

Heeft jouw bestuur of RvT moeite om in de spiegel te kijken en zichzelf te evalueren? In de maand oktober verloot Cirkeltoezicht twee maal een Zelfevaluatiespel.

Het spel

Wil je een keer uit de normale gang van zaken stappen en kijken hoe je als bestuur of Raad van Toezicht functioneert? Dan is ons Zelfevaluatiespel een uitkomst!

Aan welke vragen moet je dan denken?
– Wat zijn relevante nevenfuncties?
– Wanneer is er sprake van belangenverstrengeling?
– Op wat voor manier gebruiken we onze nevenfuncties?
– Houden we ons aan het rooster van aftreden?
– Etc., etc.

Het spel helpt bij de zelfevaluatie zonder dat er een agenda opgesteld hoeft te worden. Het trekt iedereen uit zijn of haar comfortzone.

Ja, ik doe graag mee met de verloting van het Zelfevaluatiespel. Ik begrijp dat met het meedoen aan deze loting ik mijn gegevens bij St. Cirkeltoezicht achterlaat. Zij mogen mij hun ‘Bestuursbericht’ toesturen waarmee ik regelmatig op de hoogte blijf van bestuurlijke ontwikkelingen. Afmelden voor het ‘Bestuursbericht’ kan te allen tijde.

Vind je het toch nog lastig om als bestuur bepaalde onderwerpen te bespreken? Wij begeleiden besturen en RvT’s. Neem hiervoor contact met ons op.

Wil je meer weten over zelfevaluaties? Kijk dan op deze pagina.

Welk wettelijk kader…?

Burgerlijk WetbboekNederland kent de grootste non-profitsector ter wereld. In de non-profit sector zijn meer dan 650.000 fulltime banen te vinden. Een fulltime functie kan worden vervuld door meerdere (betaalde) medewerkers maar ook vrijwilligers hebben een grote rol in de non-profitsector. De omvang is dus enorm.

Al enkele jaren maakt de overheid een aanzienlijke terugtrekkende beweging in deze sector. De afgelopen 25 jaar zijn veel verantwoordelijkheden overgedragen aan zelfstandige organisaties in de sectoren onderwijs, woningcorporaties, ziekenhuizen en bibliotheken. Continue reading “Welk wettelijk kader…?”

Home

Als bestuur of Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie komt er nogal wat op je af:

  • Welke risico’s zijn er voor de organisatie? Hoe maak je die binnen de organisatie bespreekbaar?
  • En welke risico’s zijn er voor de bestuurder persoonlijk?
  • Het toepassen van een Governance Code (bijvoorbeeld de Governance Code Cultuur); hoe doe je dat?
  • Het aansturen van de directeur-bestuurder of coördinator; wat kun je wel en niet doen? En waar liggen grenzen waar niet overheen gegaan moet of mag worden?
  • Hoe kun je besturen en ondernemend zijn zo invullen dat het je organisatie ten goede komt?
  • Hoe ga je om met belangenverstrengeling?
  • Wat als de onderlinge verhoudingen niet (meer) zo goed zijn?
  • Hoe stel je een goed rooster van aftreden op?
  • Welke vergoeding of bezoldiging is passend bij jouw organisatie?
  • Hoe verbeter je de professionaliteit binnen het bestuur/Raad van Toezicht? Ook gezien de toenemende wet- en regelgeving.

Wij helpen bestuur en toezicht te verbeteren

Stichting Cirkeltoezicht zet zich in voor beter bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties!
Wij helpen raden van toezicht en besturen van maatschappelijke instellingen bij alle vraagstukken die te maken hebben met besturen.
Dat doen we door het verzorgen van trainingen, workshops en het begeleiden van besturen en Raden van Toezicht.