Welk wettelijk kader…?

Burgerlijk WetbboekNederland kent de grootste non-profitsector ter wereld. In de non-profit sector zijn meer dan 650.000 fulltime banen te vinden. Een fulltime functie kan worden vervuld door meerdere (betaalde) medewerkers maar ook vrijwilligers hebben een grote rol in de non-profitsector. De omvang is dus enorm.

Al enkele jaren maakt de overheid een aanzienlijke terugtrekkende beweging in deze sector. De afgelopen 25 jaar zijn veel verantwoordelijkheden overgedragen aan zelfstandige organisaties in de sectoren onderwijs, woningcorporaties, ziekenhuizen en bibliotheken. Continue reading “Welk wettelijk kader…?”

Home

Als Raad van Toezicht of bestuur van een culturele organisatie komt er nogal wat op u af:

  • Welke risico’s zijn er voor de organisatie? En welke voor de bestuurder persoonlijk? Hoe maak je die binnen de organisatie bespreekbaar?
  • Het toepassen van de nieuwe Governance Code Cultuur; hoe doe je dat?
  • Het aansturen van de directeur-bestuurder of coördinator; wat kun je wel en niet doen en waar liggen grenzen waar niet overheen gegaan moet worden?
  • Hoe kun je besturen en ondernemend zijn zo invullen dat het uw organisatie ten goede komt?
  • Hoe ga je om met belangenverstrengeling?
  • Wat als de onderlinge verhoudingen niet (meer) zo goed zijn?
  • Hoe stel je een goed rooster van aftreden op?
  • Welke vergoeding of bezoldiging is passend?
  • Hoe verbeter je de professionaliteit binnen het bestuur/RvT? Ook gezien de toenemende wet- en regelgeving.

Stichting Cirkeltoezicht zet zich in voor beter bestuur en toezicht in de culturele sector!
Wij helpen raden van toezicht en besturen van culturele instellingen bij alle vraagstukken die te maken hebben met besturen.
Dat doen we door het verzorgen van trainingen, workshops en het begeleiden van besturen.