Zelfevaluatie: Functioneringsgesprek met de directeur

26 jul , 2017 0 Comments Besturen, zelfevaluatie besturen, Zelfevaluatie

 

Functioneringsgesprek

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

In deze serie vertellen wij over de zelfevaluatie van Raden van Toezicht en besturen – het reflectiemoment – die plaats hebben gevonden onder begeleiding van Cirkeltoezicht. Uiteraard is iedere casus geanonimiseerd en zijn de namen fictief. Vandaag

Deel 2: Verhouding met de directeur: het functioneringsgesprek

 

Chantal legt de kaart ‘Verhouding met de directeur: functioneringsgesprek met de directeur’ op tafel en leest Continue reading “Zelfevaluatie: Functioneringsgesprek met de directeur”

Zelfevaluatie: Regie op informatie

Zelfevaluatie: Agenda en stukken

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

In deze serie vertellen wij over de zelfevaluatie van Raden van Toezicht en besturen – het reflectiemoment –  die plaats hebben gevonden onder begeleiding van Cirkeltoezicht. Uiteraard is iedere casus geanonimiseerd en zijn de namen fictief. Vandaag

 

Deel 1: Vergaderen: de agenda en stukken

Marjolein legt de kaart ‘Voorzitter: agenda en stukken’ op tafel en leest de tekst van de kaart voor. Continue reading “Zelfevaluatie: Regie op informatie”

Het Zelfevaluatie spel

06 mrt , 2017 0 Comments Besturen, zelfevaluatie besturen, Zelfevaluatie
Het Zelfevaluatiespel

Veel organisaties met een bestuurders- of Raad van Toezicht-model, vinden het moeilijk om een zogenaamde zelfevaluatie te houden.

Waarom?

Een zelfevaluatie is van belang om het functioneren van het bestuur/de Raad van Toezicht (RvT) en het functioneren van de individuele leden te bespreken. Met andere woorden, je stelt elkaar de vraag of het beter kan. En zo ja, hoe dat dan vormgegeven kan worden.

Voordelen

Dit levert voor de organisatie een aantal voordelen op:

  • Je houdt elkaar scherp.
  • Er ontstaat een gemeenschappelijke opvatting over wat goed toezicht is.
  • Ingesleten patronen in het besturen zullen minder voorkomen.
  • Verbeterpunten worden bepaald en werkelijk opgepakt.

Dat alles zal tot een verdere professionalisering leiden van de organisatie en haar bestuur.

Gemakkelijker

Om dat proces te vergemakkelijken en wat luchtiger het onderwerp te bespreken, heeft Stichting Cirkeltoezicht het Zelfevaluatiespel ontwikkeld. Met, of zonder, begeleiding kunnen organisaties met dit spel tot een goede zelfevaluatie komen.

Het spel

Het spel gaat over de zelfevaluatie van bestuur of RvT. Het gesprek is zelforganiserend; jullie faciliteren zelf het gesprek van begin tot eind. Met het spelen van het spel bepaal je samen de koers van de organisatie voor de toekomst en vertaal je deze in concrete actie(s). Het spel helpt bij de zelfevaluatie zonder dat er een agenda opgesteld hoeft te worden. Het trekt iedereen uit zijn of haar comfortzone.

Doel

Het uiteindelijke doel van het spel is om elkaar naar een hoger plan te trekken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan over wat goed gaat en wat beter kan, weet iedereen waar het bestuur of de RvT staat. Dat komt de mensen in bestuur/RvT ten goede en de organisatie!

Kosten

Het Zelfevaluatie spel is te verkrijgen voor € 34,95. Dit is inclusief verzendkosten en exclusief 21% BTW.

Bestellen

Het spel kun je bestellen door het zenden van een email aan info@cirkeltoezicht.nl. Geef in je mail aan hoeveel spellen je wilt aanschaffen en naar welk adres het spel mag worden gezonden. We sturen je dan een factuur. Na ontvangst van de betaling verzenden wij het spel.

Meer weten?

Het Zelfevaluatie spel is ook onderdeel van onze Zelfevaluatie trajecten brons, zilver en goud.
Wil je meer weten over deze trajecten? Kijk dan op deze pagina.
Heb je andere vragen? Wij beantwoorden ze graag!

De zelfevaluatie: brons, zilver en goud

31 jan , 2017 0 Comments zelfevaluatie Governance, Zelfevaluatie

Stichting Cirkeltoezicht biedt op een laagdrempelige wijze ondersteuning bij de zelfevaluatie van het bestuur of Raad van Toezicht (RvT).
Tijdens de zelfevaluatie kijkt het bestuur of RvT in de spiegel, hoe functioneert het bestuur of RvT en hoe wordt met elkaar samengewerkt?
Welke rol spelen de stakeholders?

Cirkeltoezicht biedt drie varianten van de zelfevaluatie van het bestuur of RvT:

De zelfevaluatie

A. Brons (op afstand)

Onder het individuele leden van het bestuur of RvT wordt een vragenlijst uitgezet. Wij verzamelen de antwoorden op de vragen. De antwoorden leveren input voor de stellingen die Cirkeltoezicht mee geeft aan de besturen of RvT om de zelfevaluatie uit te voeren.
Onderwerpen zoals de onderlinge communicatie, het proces van besluitvorming, de invulling van de rol van de voorzitter, de rol van de secretaris en het rooster van aftreden komen aan de orde.

B. Zilver

Variant Brons + Cirkeltoezicht begeleidt de zelfevaluatiesessie. Cirkeltoezicht levert na afloop een feedback rapport aan het bestuur of RvT op basis waarvan het bestuur of RvT de zelfevaluatie kan uitwerken.

 

C. Goud

Variant Zilver + Cirkeltoezicht woont voorafgaand aan het zelfevaluatietraject een bestuursvergadering bij. De interactie en de onderlinge communicatie worden waargenomen en leveren, aanvullend op de individueel ingevulde vragenlijsten van de bestuursleden input voor de stellingen tijdens de zelfevaluatie.

 

Op weg naar sterk toezicht

Het gesprek
In gesprek

Hoe krijgt de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht (RvT) die hij of zij verdient? De RvT fungeert als sparring partner van de directeur, voor de stip op de horizon, bij beleidsvorming en in lastige situaties.

Welke spelers sturen bij, op de weg naar sterk toezicht?

De Raad van Toezicht zelf

Jaarlijks heeft de RvT het eigen reflectiemoment, de zogenaamde zelfevaluatie. Het moment Continue reading “Op weg naar sterk toezicht”

Ons aanbod

Stichting Cirkeltoezicht biedt diverse trainingen en workshops aan op het gebied van besturen en toezicht houden.

Wij bieden trainingen op maat voor het bestuur, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
Ook individuele trainingen en coaching kunnen wij verzorgen.

Wat zijn onze diensten?

Workshops

Bijvoorbeeld een workshop ’Krachtenveldanalyse’; speciaal voor vrouwen die willen weten of zij in staat zijn om een bestuursfunctie te bekleden.
Of een workshop ‘Behoorlijk Bestuur’ waar bijvoorbeeld wordt stil gestaan bij de vraag welke risico’s je als bestuurder/lid RvT loopt. Tijdens de workshop geven we je handvatten om die risico’s te beperken.

Trainingen

Onze trainingen worden op maat gemaakt. Daarbij kunnen onderwerpen aan bod komen als:
– De jaarkalender; hoe ziet die er uit? Wat moet er jaarlijks terugkeren op de kalender?
– Financiën; wat moet ik kennen en kunnen?
– Vergaderen; hoe doe je dat goed en effectief?
– Hoe implementeren we de Governance Code Cultuur?
– Wat moet er in ons directiereglement?
– Hoe gaan wij als bestuur het beste om met onze medewerkers en vrijwilligers?

Begeleiding zelfevaluatie

Een zelfevaluatie is er op gericht om duidelijk te krijgen of er voldoende kennis en kunde is binnen het bestuur/RvT, of de competenties van de diverse leden complementair aan elkaar zijn en of gedrag effectief is. Wij hebben diverse gereedschappen om bestuur of RvT te helpen bij de zelfevaluatie.

Coaching on the job

Voor nieuwe en onervaren bestuurders/leden RvT bieden wij coachingstrajecten.

Voor al onze diensten geldt dat zij worden verzorgd op een laagdrempelige wijze. Centraal in onze dienstverlening staan integriteit, vertrouwen, veiligheid en creativiteit.

Naast ons eigen aanbod, verzorgen onze partners ook met enige regelmaat trainingen en workshops.

Financiële verdieping voor bestuurders door Peter van Dongen (zie Partners)

Hierbij komt o.a. aan de orde hoe je bijv. een balans leest.

Presenteren: individuele begeleiding door Marjolein Diks (zie Partners)

Hoe presenteer je jouw boodschap persoonlijk en overtuigend (storytelling)?