Vrouwen aan boord!

Vrouwen aan boord!

Deze maand werd op het Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation een artikel gepubliceerd dat onze aandacht ving. Het artikel ging over de Governance Advances wat wij voor het gemak vertalen met de term bestuursvooruitgang. En met name op het gebied van vrouwen en hun positie in bestuursland waren wat bijzondere zaken te ontdekken.

Continue reading “Vrouwen aan boord!”

De rol van de Secretaris

Designed by Freepik

De functie van secretaris is binnen een bestuur en Raad van Toezicht een belangrijke functie. Meestal is zij of hij verantwoordelijk voor de verslaglegging van de besluiten die genomen zijn tijdens de vergadering.

Veelheid aan taken

Veelal doet een secretaris meer. Continue reading “De rol van de Secretaris”

5 Tips voor het functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder

Als Raad van Toezicht ben je ook verantwoordelijk voor het functioneren van de directeur/bestuurder. Het voeren van een jaarlijks fuctioneringsgesprek met de directeur hoort dan ook bij goed bestuur.

 1. Een goed begin is het halve werkGesprek
  – Neem het functioneringsgesprek op in de jaarplanning. Op die manier weten alle betrokkenen dat het gesprek gaat plaatsvinden en wanneer.
  – Start ruim op tijd met de voorbereiding.
  – Neem de afgesproken doelen door. Kijk terug naar eerder gemaakte afspraken.
  – Denk na over wat de uiteindelijke boodschap van het gesprek is.
  – Reserveer voldoende tijd voor het gesprek en voor de schriftelijke uitwerking.
 2. Start met het eindoordeel
  Ook een functioneringsgesprek geeft spanning bij de betrokkenen. Als je, kort en bondig, start met het eindoordeel is daarna de grootste spanning weg. En ook als er geconfronteerd moet worden: draai niet om de hete brei heen!
 3. Maak concrete afspraken
  Of de directeur/bestuurder nu goed of minder goed functioneert, zorg er voor dat de afspraken die tijdens het functioneringsgesprek worden gemaakt ook duidelijk en concreet zijn. Ook als RvT wil je volgend jaar weten of het beoogde doel behaald is. Kijk (ook) vooruit: wat heb je nodig om de doelstellingen volgend jaar te bereiken?
 4. Het is een gesprek
  Een functioneringsgesprek is geen radio-uitzending. Zorg voor een gesprek waarbij iedereen zijn/haar zegje kan doen. Gebruik daarbij LSD; Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Er kunnen belemmerende omstandigheden zijn die de RvT niet kent.
 5. Rond goed af
  In de meeste gevallen zullen de RvT en directeur/bestuurder verder samenwerken. Daarom is het van belang om aan het einde van het gesprek te evalueren hoe het gesprek is verlopen. Zijn er van beide kanten aandachts- of verbeterpunten? Neem deze dan mee in de verslaglegging. En zorg voor een goede archivering zodat de afspraken ook behouden blijven.
Wil je ondersteuning hebben bij het voorbereiden of voeren van het functioneringsgesprek met jouw directeur/bestuurder? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

5 redenen voor diversiteit binnen een RvT

Diversiteit -2-Het is al weer enige tijd geleden dat ik op zoek was naar een nieuwe keuken. Dus waren een aantal weekenden gevuld met het bezoeken van showrooms van ‘keukenboeren’. Ik bezocht de ene na de andere showroom waarbij ik telkens werd geholpen door een aardige mijnheer. Natuurlijk vroegen zij bij binnenkomst waar ik naar op zoek was, wat de samenstelling van mijn huishouden was en waar mijn voorkeuren lagen op het gebied van inrichting.

Een van mijn eisen was dat er 2 ovens in de keuken geplaatst konden worden. Continue reading “5 redenen voor diversiteit binnen een RvT”