De zelfevaluatie: brons, zilver en goud

31 jan , 2017

Stichting Cirkeltoezicht biedt op een laagdrempelige wijze ondersteuning bij de zelfevaluatie van het bestuur of Raad van Toezicht (RvT).
Tijdens de zelfevaluatie kijkt het bestuur of RvT in de spiegel, hoe functioneert het bestuur of RvT en hoe wordt met elkaar samengewerkt?
Welke rol spelen de stakeholders?

Cirkeltoezicht biedt drie varianten van de zelfevaluatie van het bestuur of RvT:

De zelfevaluatie

A. Brons (op afstand)

Onder het individuele leden van het bestuur of RvT wordt een vragenlijst uitgezet. Wij verzamelen de antwoorden op de vragen. De antwoorden leveren input voor de stellingen die Cirkeltoezicht mee geeft aan de besturen of RvT om de zelfevaluatie uit te voeren.
Onderwerpen zoals de onderlinge communicatie, het proces van besluitvorming, de invulling van de rol van de voorzitter, de rol van de secretaris en het rooster van aftreden komen aan de orde.

B. Zilver

Variant Brons + Cirkeltoezicht begeleidt de zelfevaluatiesessie. Cirkeltoezicht levert na afloop een feedback rapport aan het bestuur of RvT op basis waarvan het bestuur of RvT de zelfevaluatie kan uitwerken.

 

C. Goud

Variant Zilver + Cirkeltoezicht woont voorafgaand aan het zelfevaluatietraject een bestuursvergadering bij. De interactie en de onderlinge communicatie worden waargenomen en leveren, aanvullend op de individueel ingevulde vragenlijsten van de bestuursleden input voor de stellingen tijdens de zelfevaluatie.