De zelfevaluatie: brons, zilver en goud

Astrid van der Starre 31 jan , 2017

Stichting Cirkeltoezicht biedt op een laagdrempelige wijze ondersteuningbij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht (RvT) of het bestuur.
Tijdens de zelfevaluatie kijkt het bestuur of RvT in de spiegel. Hoe functioneert het bestuur of de RvT? Hoe wordt met elkaar samengewerkt?
Welke rol spelen de stakeholders?

Cirkeltoezicht biedt 3 varianten voor de zelfevaluatie van het bestuur of RvT:

A. Brons (op afstand)

De individuele leden van het bestuur of RvT ontvangen een vragenlijst. Wij verzamelen de antwoorden op de vragen. De antwoorden leveren input voor de stellingen die Cirkeltoezicht meegeeft aan het bestuur of de RvT. Hiermee voeren zij zelf de evaluatie uit.
Onderwerpen zoals de onderlinge communicatie, het proces van besluitvorming, de invulling van de rol van de voorzitter, de rol van de secretaris en het rooster van aftreden komen aan de orde.

B. Zilver (meest gekozen)

Variant Brons + Cirkeltoezicht begeleidt de zelfevaluatiesessie. Na afloop levert Cirkeltoezicht een feedback rapport op. Bestuur of RvT werken op basis hiervan de zelfevaluatie verder uit.

C. Goud

Variant Zilver + Cirkeltoezicht woont voorafgaand aan de zelfevaluatie een bestuursvergadering bij. Hierbij wordt vooral gelet op de interactie en onderlinge communicatie. Dit levert input voor de stellingen tijdens de zelfevaluatie. E.e.a. is aanvullend op de individueel ingevulde vragenlijsten van de bestuurs-, of RvT-leden .

Heb je interesse? Of zijn er nog vragen? Je kunt ons bereiken via het volgende e-mail adres: info@cirkeltoezicht.nl

Of telefonisch:

Tessa Augustijn:           06-11071098

Astrid van der Starre:  06-24251869