Zelfevaluatie: Functioneringsgesprek met de directeur

 

Functioneringsgesprek

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

In deze serie vertellen wij over de zelfevaluatie van Raden van Toezicht en besturen – het reflectiemoment – die plaats hebben gevonden onder begeleiding van Cirkeltoezicht. Uiteraard is iedere casus geanonimiseerd en zijn de namen fictief. Vandaag

Deel 2: Verhouding met de directeur: het functioneringsgesprek

 

Chantal legt de kaart ‘Verhouding met de directeur: functioneringsgesprek met de directeur’ op tafel en leest de tekst van de kaart voor. Ze kijkt naar haar collega toezichthouders en zegt: “Ik stel voor dit onderwerp breder te bespreken. En wel het invulling geven aan het werkgeverschap van de directeur. Dit is een kaart voor jou Susan. Wil jij aangeven hoe jij vindt dat wij invulling geven aan onze rol als werkgever van de directeur?”

Voorbereiding

Susan denkt even na: “Eh… werkgever. We houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. Dit bereiden wij als voltallige raad voor. Marjolein en ik, vanuit onze posities als voorzitter en plv voorzitter, houden het functioneringsgesprek. Wij vragen Carel een gespreksverslag te maken. Dit verslag bespreken we in onze vergadering en we ondertekenen het. Ook bespreken we de beloning van Carel met elkaar. Dat doen wij goed. We vervullen de rol van werkgever volgens het boekje. Mooi. Volgende spelkaart graag…”.

Besturen

Willem kijkt Susan aan: “Ik herinner mij de lange voorbereiding van het functioneringsgesprek. Chantal, was jij niet diegene die het niet altijd eens is met de wijze van besturen van de directeur? Te directief, te weinig bewegingsvrijheid voor de medewerkers. Jij zou het anders aanpakken dan Carel, als directeur van onze scholengemeenschap. Ik herinner me ook dat we discussie met elkaar hebben gevoerd welke prestatie-afspraken we willen maken met Carel, voor het komende jaar. Ruud gaf daarin mee dat jij veel te veel op de stoel van de bestuurder wil zitten. Ik vind het toch een lastige…”.

Tips meegeven

Chantal kijkt alsof zij zich de discussie niet herinnert. Ze is een zeer ervaren bestuurder, dan geef je toch tips mee als werkgever aan de directeur? “In een planningsgesprek met een medewerker geef je toch ook richting mee? Ik deel graag mijn ervaring met Carel, een duwtje in de goede richting kan geen kwaad!”.

Extra input

Susan pakt de envelop met het logo van St. Cirkeltoezicht die op tafel ligt. “Laten we eens kijken wat er uit de vragenlijst naar voren is gekomen die we eerder hebben beantwoord. De aandachtsvragen zullen ons vast nog wel verder helpen.”
Susan opent de envelop en leest voor: “Bespreek het verschil tussen de werkgever-werknemersrelatie en het werkgeverschap van de RvT en de directeur. Tip hierbij: de directeur is autonoom en dient zich hierbij te houden aan de wet en de statuten van de organisatie.”

Meer weten?

Stichting Cirkeltoezicht helpt organisaties een gedegen zelfanalyse uit te voeren. Ter voorbereiding wordt een individuele vragenlijst uitgezet onder de leden van de RvT en de bestuurder. Ook de voorzitter van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vult een vragenlijst in. Aan de hand van de input van alle betrokkenen geeft Cirkeltoezicht de RvT vier kaarten mee. Aan de hand van deze kaarten wordt de zelfevaluatie uitgevoerd. Het is aan de RvT te kiezen of dit plaats vindt met of zonder een procesbegeleider tijdens het reflectiemoment. In ieder geval worden tips, en spelregels meegegeven voor een zorgvuldig en opbouwend reflectiemoment.

Kijk voor het aanbod van St. Cirkeltoezicht op ‘Ons Aanbod’.

Interesse? Neem contact met ons op via het e-mail adres: info@cirkeltoezicht.nl of telefonisch:
Tessa: 06-11071098 of Astrid: 06-24251869.

Written By Astrid van der Starre

De Financiële vrouw van de Culturele Sector Specialist in Control en Kwaliteit, en met een passie voor Besturen.